Innoverba

Uppfinnarguiden

 

 

Allmänt om patent

 

En förutsättning för patent är att:

* Uppfinningen ska vara ny och inte känd sedan tidigare.

* Uppfinningen ska ha en uppfinningshöjd.

* Den ska kunna tillämpas industriellt.

 

Prior art

Vilken information som helst...

Som finns allmänt tillgänglig...

Före ett visst datum...

Som kan motsäga din uppfinnings originalitet.

 

Prior art kan komma varifrån som helst.

 Den vanligaste källan är andra patent.

Inte bara patent är intressanta

Utan även patentansökningar

Även om  de aldrig blir patent, är de intressanta i detta sammanhang.

En bättre beteckning är referenser.

I patentundersökningar kan man ofta höra beteckningarna 102 eller 103

De avser amerikanska reglerna för avslag av patentansökningar

 102 avser ett avslag beroende på en enskild referens som har samma funktionsinnehåll som det sökta patentet.

103 avser ett avslag grundat på flera referenser som tillsammans hindrar ett beviljande. En referens kan slå mot ett funktionsinnehåll och en annan mot ett annat funktionsinnehåll.