Innoverba

Uppfinnarguiden

Dokument från PRV

 

 

 

Du kan här finna dokument som kan fungera som stöd i din verksamhet.
Vissa dokument är kopior av material som återfinns i länkar. Avsikten med detta är att utbildnings-/informationsfunktionen ska bestå även vid de tillfällen då du inte har tillgång till Internet.

 

OBS: för att läsa dokumenten behövs i många fall Acrobat Reader. Ladda ned denna via länken nedan eller hämta en motsvarande app för din telefon eller surfplatta.

Ladda ner Acrobat Reader

Ladda ned Acrobat Reader