Innoverba

Uppfinnarguiden

 

European Patent Register

 

 

EPO innehåller all allmänt tillgänglig information kring europeiska patentansökningar allteftersom de passerar genom GRANT-proceduren inklusive oppositions, patentattourney/EPO-korrespondensen m m. Denna service medger också granskning från allmänheten.

 

Se info om EPO

 

Direkt åtkomst

Du kan nå det europeiska patentregistret med säker HTTPS-förbindelse

Sök i EPR på tyska, engelska och franska.

 

Öppna European Patent Register

 

Kom igång genom denna introduktionsvideo från EPO

 

Och
EPR-assistenten