Innoverba

Uppfinnarguiden


Espacenet

 

 

  Vad du kan behöva veta innan du sätter igång

 

  Vad Espacenet-tjänsten kan göra för dig

  Du kan använda Espacenet för att

*  se nya teknologier uppstå

*  finna lösningar på dina tekniska problem

*  få glimtar av vad dina konkurrenter utvecklar

*  maskinöversätta patentdokument genom att använda funktionen Patent Translate

 

  Vad finns i Espacenet?

  Espacenet ger tillgång till

*  mer än 70 miljoner patentdokument - flertalet är patentansökningar snarare än beviljade patent - från hela världen.

Patentansökningar står normalt för de första publiceringarna av nya idéer, som kommer ut före tidningsartiklar och innan nya produkter når marknaden.

*  information om patentfamilj berättar omliknande patent sökts i andra länder.

* information om legal status hjälper dig att fä reda på om- och i vilka länder ett patent gäller.

* Hänvisning till andra typer av teknisk litteratur (ej patentlitteratur).

* Citeringar - andra dokument som citeras eller citerar dokumentet du tittar på .

* Länkar till European Patent Register för Europeiska och Euro - PCT-dokument.

 

  Vad är ett patent

  Ett patent är ett lagligt begrepp som skyddar en teknisk uppfinning under en begränsad period. Det ger ägaren rätten att skydda denna från att andra exploaterar uppfinningen i de länder där det har beviljats.

 

  Ska inte patent vara hemliga?

  Endast till dess de är publicerade. Efter det kan alla dra nytta av informationen som de innehåller.

 

  Hur ser ett patentdokument ut?

  Patentdokument består av

* en förstasida som innehåller grundläggande "bibliografisk" information, som namnet på uppfinningen och uppfinnarens namn, ansökningsnummer, datum med mera.

* en detaljerad beskrivning av uppfinningen, som antyder hur den är konstruerad, hur den avses att användas och vilka fördelar den medför jämfört med vad som redan finns,