Innoverba

Uppfinnarguiden


Här finner du lagar och bestämmelser av stort intresse för uppfinnande och innovation.


De författningar du ser i menyn till vänster finns lagrade i applikationen. Lagtext är kontinuerligt föremål för förändringar. Därför finns i anslutning till varje författning en länk till denna författning hos Sveriges Riksdag på motsvarande sätt som du kan se uppe till vänster på denna informationssida.