Innoverba

Uppfinnarguiden

Google Patents

 

 

 

Google Patents iär en sökmotor från Google, som indexerar patent och patentansökningar från United States Patent and Trademark Office (USPTO), European Patent Office (EPO), och World Intellectual Property Organization (WIPO). Dessa dokument inkluderar hela samlingen av beviljade patent och publicerade patentansökningar från varje databas (som hör till Public Domain). Amerikanska patentdokument sträcker sig tillbaka till 1790, EPO och WIPO till 1978.[1] Alla 8 miljoner patent har lagts in i databasen. Optical character recognition (OCR) har använts för att göra dem sökbara. Denna sökbarthet inkluderar alla US patent och publicerade patentansökningar.

 

Utbildning