Innoverba

Uppfinnarguiden


Koncept

 

Vid all innovation och allt uppfinnande är det av största betydelse att undvika att lägga ner tid på något som redan existerar.

Att förnya något och att förbättra har speciella utgångspunkter. Då har du kännedom om vad som redan finns och kan arbeta utifrån det läget.

 

Kunskapsdelarna i detta material kan hjälpa dig att komma närmare regelsystemet och det stöd som går att finna hos Patent- och registreringsverket.

 

Regleringen kring immaterialrätt är tämligen komplicerad och denna applikation gör inte anspråk på att göra dig till specialist inom området.

 

Däremot kan du med detta material sätta dig in i frågor som gör dig bättre förberedd om du behöver utnyttja specialkompetenser. När du inser att frågorna uppnår en svårighetsgrad där du är tveksam till att ro den formella delen i land, bör du ta kontakt med en patentbyrå med gott rykte för att fullfölja arbetet. Du har då möjlighet att med dina vunna erfarenheter underlätta byråns arbete.

 

Avsikten är således att hjälpa dig till vidgad kunskap inom den formella sidan av uppfinnande och innovation.

 

Den kreativa processen i uppfinnande och innovation är också beroende av intryck från omvärlden. Ju mer du har sett och ser av vad som finns inom dina intresseområden, desto mer kan du se av vad som saknas och vad som skulle kunna göras på ett bättre sätt. Du kan därför använda det omfattande länksystemet för att spana runt i världen på vad som är på gång.

 

Utbildningsdelen är betydelsefull för att minska risken för att lägga för mycket tid på idéer som redan är förverkligade eller är på gång någon annan stans i världen.

 

Det går aldrig att vara helt säker i denna fråga, men för dig är det viktigt att minska riskerna för att så skulle vara fallet.

 

 

Patent Allmänt