Innoverba

Uppfinnarguiden

Databaser

 

Svensk Patentdatabas

är  en kostnadsfri söktjänst som innehåller:

Svenska patent

Svenska offentliga patentansökningar

Europeiska patent (EP-patent) som utvärderats i Sverige

Europeiska patentansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)

Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden har uttryckt sin vilja att göra patentet giltigt i Sverige. (Sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)

Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen omfattar alla de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv som sträcker sig från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.

 

Internationell patentdatabas från EPO

Espacenet  rymmer mer än 70 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar. Alla bibliografiska data är sökbara och du kan göra relativt avancerade sökningar.

Espacenet

 

Europeiska patentregistret från EPO

Du kan med EPO:s webbaserade service söka i det europeiska patentregistret, undersöka offentliga uppgifter i patentakterna och läsa dokumenten online. Inloggning krävs.

Epoline

 

Publicerade PCT-ansökningar

PatentScope är WIPO:s webbportal för patentinformation. Du kan söka bland över en miljon publicerade PCT-ansökningar, läsa offentliga uppgifter ur akterna och analysera dokumenten online. PatentScope innehåller även allmän information om patent, statistik och nyhetsnotiser.

PatentScope

 

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter på patentfrågor. Besök biblioteket om du vill läsa fulltexten.

BiblioteksSök

 

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av PRV´s bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.

Innova