Innoverba

Uppfinnarguiden

Google Patents

 

 

 

Google Patents är en sökmotor från Google, som indexerar patent och patentansökningar från United States Patent and Trademark Office (USPTO), European Patent Office (EPO), och World Intellectual Property Organization (WIPO). Dessa dokument innefattar hela samlingen av beviljade patent och publicerade patentansökningar från respektive databas  (som hör till "public domain"). US patent documents daterar sig tillbaka till 1790, EPO och WIPO till 1978.[1] Alla 8 miljoner patent har lagts in i databasen. Optisk teckentolkning(OCR) har använts för att göra sidorna sökbara. Denna sökbarhet innefattar alla US patent och publicerade patentansökningar.[2]