Innoverba

Uppfinnarguiden


Söktekniker

 

Sätten att söka i de olika patentdatabaserna varierar, men startar generellt med en enkel sökteknik som bygger på sökning med hjälp av enstaka begrepp. Den tekniken täcker ett grundläggande behov, men genom det generella angreppssättet, får du också en lägre precision i sökningen och därmed en alltför stor träffbild. Konsekvensen kan vara att du får ett oöverskådligt antal träffar.

Med alltmer avancerad sökteknik uppnår du därför alltmer precision i träffarna, vilket naturligtvis ger en snabbare väg mot målet för ditt arbete.

De avancerade sökmetoderna innebär å andra sidan en näst intill obegränsad möjlighet till förfining - och därmed arbete för att tränga in i sökteknikerna. Vi kommer att ge en introduktion till hur du ökar sökprecisionen i denna utbildning.