Innoverba

Uppfinnarguiden

Utbildning


Utbildningsdelen är uppbyggd så, att du får följa exempel på hur sökning kan gå till i de olika patentdatabaserna, dels enkel sökning, dels mer avancerade sökningar.

När du genomfört dessa visningar, kan du testa att göra sökuppgifter på egen hand, men under programmets kontroll och visning av korrekt väg.

Under hela utbildningsdelen, kan du prova på att göra egna skarpa sökningar i de olika patentdatabaserna.