Innoverba

Uppfinnarguiden

 

Canadian Patents Database

 

 

Grundläggande sökning

 

Förbättrad sökmöjlighet på två språk

 

Vi har lagt till en funktion till stöd för att utföra sökningar på både franska och engelska. Detta ger dig möjlighet att få med fler söktermer i dina sökningar, vilket resulterar i en mer omfattande resultatlista. Denna förbättring.This improvement will be of interest to those of you who know your search criteria in one of Canada's official language but not in the other. If you do not wish to make use of this feature, you can still conduct a simple basic search. For more detailed instructions, please refer to the Searching with English and French Criteria section.

 

For the last updated information of the database, see the Currency of information area.