Innoverba

Uppfinnarguiden

Information

 

När du har en ide - Uppfinning - Innovation, bör du så snart som möjligt undersöka om det är sannolikt att du är ensam om den.

Här kan du använda Uppfinnarguidens länkar och övrigt material för att undersöka och kontrollera detta.

 

Du kan hitta länkar till

 

Patentdatabaser

Patentmyndigheter i större delen av världen

Företag i Sverige

Uppfinnarföreningar i Sverige

Patentbyråer i Sverige

Kända uppfinnare huvudsakligen i Sverige

Kreativitetslänkar till intressanta och extrema uppfinningar

Patent och Registreringsverket för värdefulla länkar till dokument och formulär för ansökningar.

Svensk lagtext (Författning) finns också tillgänglig liksom länkar till originalförfattningarna.

 

Sökfunktionen är under utveckling liksom

 

Utbildningsmoduler