Innoverba

Uppfinnarguiden


Om applikationen

Välkommen till Uppfinnarguiden.

Mitt namn är Jan Sehlstedt. Jag har under närmare 20 år arbetat med utveckling av denna applikation.

Ursprungligen var den avsedd att hjälpa dig, liksom mig själv och övriga innovationsintresserade vänner. Till en början för att minska risken att arbeta med idéer som redan är förverkligade. Därefter för att i praktiken kunna göra sökningar i främst fria patentdatabaser men även för att vidga kunskaperna inom immaterialrätt och patenträtt för att stå bättre förberedd även i det läge att en patentbyrå kan behöva anlitas.


Det har visat sig alltefter som arbetet fortskridit att området är både bredare, djupare och mer intressant än jag varit beredd på. Det har också medfört ett antal avbrott både av tids- och kostnadsskäl. Bra utvecklingsverktyg är också kostsamma.

 

Om du anser att du kan ha nytta av en fortsatt vidareutveckling av detta material, är du välkommen att sända ett bidrag.

 

 

 

 

 

 

 

Om du har synpunkter, idéer och förslag, skicka gärna ett mail till:
jan.sehlstedt@innoverba.se

 

Det är viktigt att vara införstådd med att, även om allt material är föremål för fortlöpande översyn och kontroll av riktigheten, information, tips och övrigt material i applikationen inte kan utgöra någon som helst garanti för resultat eller ens för riktigheten av informationen. Du använder allt material helt på eget ansvar.