Innoverba

Uppfinnarguiden


Om applikationen

Du kan i denna applikation finna material till stöd för att gå vidare med dina idéer och uppfinningar. Avsikten är att du ska finna vägar till förverkligande.

Denna applikation är avsedd att stödja dig som är intresserad av uppfinnande, innovation och kreativitet i största allmänhet.

 

Du som ännu har ringa erfarenhet inom områdena för praktiskt förverkligande kan här få hjälp till bra genvägar. Genom effektiva länkar och utbildning i databassökning, lär du dig mer om nyhetsgranskning och proceduren för ansökan om skydd för din produkt.

 

En betydelsefull del i det utökade materialet är de visningar av sökning i olika patentdatabaser som underlättar din egen del i nyhetsgranskningen för att öka dina odds när det gäller sannolikheten för att din idé är unik.

 

Även du som redan har erfarenhet inom patent, mönsterskydd och andra besläktade områden kan använda applikationen för sökningar i patentdatabaser och som en inspirationskälla med hjälp av det omfattande länkmaterial som finns samlat här.

 

Den omfattande länksamlingen hjälper dig att snabbt finna ansökningsformulär, myndigheter, företag och allehanda källor till inspiration och stöd i de olika momenten i din kreativa verksamhet.

 

Du kan här finna bland annat länkar till:

 

* Patentdatabaser med multimediastödda sökexempel

* Blanketter

* Lagstiftning med sökmöjligheter

* Sökfunktioner

* Företag

* Myndigheter m.m.

 

Alla människor är i grunden kreativa. Genom uppfostran, skolgång och på arbetsplatser hämmas ofta värdefulla idéer. Endast de som har den största envisheten eller de som har förmågan inte "ta vid sig" av motgångar är de som normalt förverkligar sina idéer. Genom att hantera motstånd på ett bättre sätt kan fler föra sitt arbete till framgång.

 

Allt med inriktning på att underlätta det praktiska arbetet i den kreativa processen. Det är viktigt att du är införstådd med att du för att kunna utnyttja hela potentialen hos applikationen bör ha tillgång till en Internetanslutning även om en stor del av materialet  är lagrat i applikationen.

 

Det är viktigt att vara införstådd med att, även om allt material är föremål för fortlöpande översyn och kontroll av riktigheten, information, tips och övrigt material i applikationen inte kan utgöra någon som helst garanti för resultat eller ens för riktigheten av informationen. Du använder allt material helt på eget ansvar.