Välkommen till Uppfinnarguiden

 

I Uppfinnarguiden kan du:

 * Lära dig att söka i patentdatabaser

 * Hitta värdefulla länkar för kunskap och inspiration

 * Hitta dokument och mallar som underlättar formaliteterna i ditt utvecklingsarbete och kontakter när du _:skyddar dina uppfinningar och innovationer.

 * Hitta länkar och dokument kring de författningar som styr villkoren för skydd av dina uppfinningar

 

När du fått en idé som du vill utveckla, är det mycket viktigt att du, innan du lagt ner för mycket arbete, undersöker att idén inte redan är förverkligad.

Här kan du göra en första nyhetsgranskning för att minska risken att andra arbetar med idéer alltför nära dina.

 

Genom att du ökar din kunskap kring vägen till skydd av din produkt, kan du väsentligt sänka kostnaderna för denna del av processen.

 

I patentdatabaserna kan du också få nya idéer som du kan bygga vidare på.